Diferans ant Clause ak fraz

Clause vs fraz

Pafwa, estrikti lang angle a ka difisil pou konprann. Lang la fèt ak anpil mo diferan ak konplike. Mo sa yo gwoupe ansanm epi yo mete yo nan diferan kategori, prensipal yo se non, vèb ak adjektif. Lè sa a, nou itilize estrikti gwoup sa yo pou konstwi fraz alekri oswa vèbal nou yo. San yo pa bay yon estrikti aderan pou plasman mo, anpil nan fraz ekri nou yo pa ta fè sans.

Ou ka jwenn yon seri enteresan nan estrikti fraz lè nou mennen ankèt sou diferans ki genyen ant yon kloz ak yon fraz.

Yon fraz se senp yo konprann. Li se yon fragman nan yon fraz ki gen yon vèb oswa yon non. Li enpòtan sonje ke yon fraz ap gen ladan swa yon vèb oswa yon non epi li pa tou de. Yon estrikti fraz senp yo demontre se jan sa a, Ranmase. Chwazi se vèb la e se mo prepozisyon an.

Yon kloz jis senp pou konprann. Definisyon debaz la nan yon kloz se ke li se yon fragman fraz ak yon vèb ak yon non. Yon kloz pral rann estrikti fraz nou an pi konplè epi lang nou pi fasil pou konprann. .Yon kloz toujou vini an de pati; yon kloz endepandan ak yon kloz depandan. Yon kloz endepandan ka kanpe poukont li kòm yon fraz; yon kloz depandan pa kapab e li bezwen kloz endepandan an pou fè sans. Yon fraz egzanp se, 'Lè mwen rive lakay mwen, mwen te manje dine.' Â vigil nan fraz la vle di yon chanjman nan kloz. Mwen te manje dine wè sa tankou kloz endepandan an. Li se yon fraz ki gen yon vèb ak yon matyè, epi ki ka kanpe pou kont li kòm yon fraz pandan y ap toujou fè sans. Lè mwen rive lakay ou se kloz depandan fraz la. Malgre ke fraz la toujou gen yon vèb ak yon matyè, ki vle di li kòm yon kloz; si ou retire li lwen kloz endepandan an li pa ta konplè. An rezime, kloz depandan yo bezwen vini ak yon kloz endepandan pou fè sans.

Rezime

  1. Yon fraz se yon fragman fraz ki gen swa yon vèb oswa yon non, men se pa tou de.
  2. Yon kloz se yon fraz fragman ki gen tou de yon vèb ak yon non.
  3. Yon fraz kloz se pi plis fleksib nan sèvi ak li pase tou senpleman lè l sèvi avèk yon fraz.
  4. Kalite ki pi komen nan kloz yo itilize yo rele kloz endepandan ak depandan.
  5. Yon kloz endepandan ka kanpe pou kont li kòm yon fraz.
  6. Yon kloz depandan bezwen atache tèt li nan yon kloz endepandan pou fè sans.

4 Kòmantè

  1. Mèsi

  2. Mwen vrèman jwi pwogram lan pou pwoblèm etid

  3. Jis sa mwen tap chache !!! Sa a se pè. Mwen se yon pwofesè gramè epi, pafwa, gen pwoblèm pou eksplike diferans ki genyen nan lang angle fou sa a nan tèm senp pou konprann. Mwen pral poste yon lyen nan paj ou sou sit entènèt mwen pou m ka dirije elèv mwen yo sou li. Mwen renmen li! Madam Alfred

  4. Trè fasil n bèl fason pou eksplike. Mèsi

Gade plis enfòmasyon sou: , ,