Diferans ant Don ak Plasma

Yon don san se lè yon moun bay apeprè yon pent nan san. Don Plasma se lè eleman nan plasma nan san ekstrè soti nan pasyan an.

Ki sa ki bay san?

Definisyon:

Don san se pwosesis la nan ki yon moun gen san retire nan yon venn pou pita itilize, swa pa yon lòt moun, oswa pou itilize pa moun nan bay san an.

Objektif:

Moun yo souvan bezwen transfizyon san lè yo gen operasyon oswa te soufri pèt san akòz kèk kalite aksidan oswa chòk. Moun ki gen kondisyon tankou maladi selil (ki gen selil san yo pa mal ki gen fòm), oswa anemi (kote moun manke emoglobin oswa globil wouj pou kèlkeswa rezon an), pafwa bezwen transfizyon san, menm jan ak pasyan kansè yo.

Metòd:

Yon teknolojis ki rele yon phlebotomist premye itilize alkòl esterilize yon pati nan bra a, Lè sa a, mete yon zegwi nan yon venn bra. Apeprè 1 pent nan san yo retire, epi apre pwosesis la fini, yo retire zegwi a epi yo mete presyon sou pwen ensèsyon an. Moun yo souvan bwè kèk ji zoranj apre sa, ki ede yo santi yo pi byen epi anpeche endispoze. Pwosesis la tout antye se rapid, pran mwens pase trant minit.

Konplikasyon:

Ki kote pifò nan volim san yon pasyan an ranplase, ka gen konplikasyon tankou kayo. Ka gen kalsyòm ki ba ak potasyòm segondè nan kèk ka, ak tanperati kò ka gout, patikilyèman ak transfizyon gwo paske san ki estoke nan tanperati ki ba nan 4 O C.

Ki sa ki Don Plasma?

Definisyon:

Yon don plasma se lè yon moun bay san plasma ki ka itilize pa pasyan ki nan bezwen yo.

Objektif:

Plasma san souvan bay pasyan ki te soufri blesi boule oswa ki gen yon mank de faktè kayo nan san an. Pafwa pasyan ki gen maladi fwa bezwen plasma san tou kòm yon fwa malad pa ka fè ase faktè kayo.

Metòd:

Yon don plasma pran plis tan pase yon don san senp, pran nenpòt kote ant youn a de zè de tan ranpli. San an retire nan pasyan an men kontrèman ak yon don san regilye, san an pase nan yon selil separe machin ki separe plasma a soti nan rès nan san an. Selil yo ak plakèt yo retounen bay donatè a epi plasma a konsève epi estoke pou itilizasyon pita.

Konplikasyon:

Kapab genyen kèk evènman negatif ki asosye avèk transfizyon nan plasma, ki gen ladan aksidan nan poumon ak surcharge sikilasyon kòm byen ke reyaksyon alèjik. Menm jan ak transfizyon san, move reyaksyon gen plis chans lè yon moun resevwa yon gwo transfizyon plasma.

Diferans ant don san ak plasma?

Definisyon

Yon don san se pwosesis kote yon moun bay san. Yon don plasma se pwosesis kote yon moun bay plasma.

Eleman ke yo itilize

Nan ka yon don san, tout globil wouj ak globil blan, plakèt, ak plasma yo bay ak itilize pou kèk moun ki sibi tretman medikal. Nan ka a nan yon don plasma, se sèlman plasma a itilize epi yo pa nenpòt nan globil wouj yo oswa lòt selil ki nan san an.

Metòd

Pou yon don san, san an ekstrè soti nan donatè a, kenbe ak estoke nan yon pwosesis ki pran apeprè demi èdtan. Pou yon don plasma, san ekstrè soti nan donatè a, selil yo separe de plasma a epi retounen bay donatè a pandan y ap plasma a kenbe epi estoke; pwosesis la pran ant youn ak de zè de tan.

Itilizasyon

Don san itil paske moun ki gen operasyon oswa ki te sibi chòk ak pèt san souvan bezwen bay san, menm jan ak pasyan ki gen kansè oswa anemi diglo-selil. Don Plasma ede moun ki manke faktè kayo; Plasma gen faktè ki nesesè pou moun ki gen maladi san oswa ki nan echèk fwa.

Konplikasyon

Konplikasyon posib ki asosye ak moun k ap resevwa yon don san yo jan sa a: yon gout nan tanperati kò, nivo kalsyòm ki ba, ak nivo potasyòm segondè, epi ki gen yon repons alèjik posib. Konplikasyon potansyèl ki asosye ak moun k ap resevwa yon don plasma enkli devlope aksidan nan poumon egi, surcharge sikilasyon, epi ki gen yon repons alèjik.

Table konpare san ak don Plasma

Rezime san vs. Don Plasma

  • Don san se don tout pwodwi san yo, ki gen ladan selil san yo ak plasma.
  • Don Plasma se kote konsantre a se plasma nan san yo te bay la, e konsa selil yo retounen bay donatè a.
  • Tou de san ak don plasma yo itilize nan swen sante pou ede moun ki bezwen yon transfizyon san oswa plasma.

Gade plis enfòmasyon sou: ,