Diferans ant ARFID ak manje serye

Tou de Twoub Evite / Restriksyon Manje konsomasyon (ARFID) ak manje serye ka enplike pèt apeti, pèdi pwa, preferans manje fò, ak deficiency nitrisyonèl. Sa yo tou souvan manifeste pandan anfans epi yo ka tou de benefisye de èd nan nitrisyonis dyetetist, pedyat devlopman, ak sikològ. Konsènan diferans yo, Manyèl la Dyagnostik ak estatistik nan maladi mantal (DSM-5) defini ARFID kòm yon twoub manje oswa manje karakterize pa evite oswa restriksyon nan konsomasyon manje ak klinik siyifikatif echèk satisfè kondisyon pou nitrisyon nan konsomasyon manje oral (2013). Nan lòt men an, manje serye se yon konpòtman komen nan anfans timoun piti, epi li anjeneral klase kòm yon pati nan yon spectre nan difikilte manje. Manjè picky gen preferans manje fò epi yo pa vle eseye nouvo manje oswa menm manje moun ki abitye (Taylor, et al., 2015). Diskisyon sa yo plis fouye nan diferans yo.

Kisa ARFID ye?

ARFID (deja refere yo kòm Twoub Manje Selektif) se yon twoub manje oswa manje karakterize pa evite oswa restriksyon nan konsomasyon manje ak klinik siyifikatif echèk satisfè kondisyon pou nitrisyon nan konsomasyon manje nan bouch. Espesyalman, moun ki gen kondisyon sa a gen anpil pèdi pwa, ki make defisyans nitrisyonèl, depandans sou sipleman oral nitrisyonèl oswa manje enteral, oswa entèferans siyifikatif ak fonksyone siko-sosyal. Yo ka abiye an kouch pou kache pèdi pwa yo, rapòte eskiz ki konsistan men vag alantou repa, epi yo gen yon seri limite nan manje pi pito. Li dwe te note ke twoub la manje se pa akòz mank de rezèv pou manje, pratik kiltirèl, nè anorexia oswa boulimi nève, oswa yon kondisyon medikal konkouran. ARFID diferan de konpòtman ki apwopriye pou devlopman tankou manje serye nan mitan timoun yo ak konsomasyon manje redwi nan mitan granmoun yo. Li ka rive akòz kalite oswa karakteristik sansoryèl nan manje; pou egzanp, gen kèk moun ki gen ekstrèm sansiblite nan koulè, sant, teksti, gou, oswa tanperati sèten manje. Li pouvwa tou pou yon repons negatif kondisyone ki te koze pa eksperyans aversif tankou toufe ak vomisman. ARFID pi souvan devlope nan anfans oswa nan anfans timoun epi li ka pèsiste nan laj majè (DSM-5, 2013).

Faktè risk yo enkli lòt kondisyon sante mantal (sètadi, twoub enkyetid, twoub otis-spectre, twoub obsession-konpulsif, ak twoub atansyon-defisi / ipèaktivite), ki gen manman ki gen twoub manje, ak istwa twoub gastwoentestinal (DSM-5, 2013 ). Tretman yo gen ladan terapi fanmi ki baze sou ak medikaman tankou olanzapin pou anti-enkyetid ak eksitasyon apeti (Spettigue, 2019). Moun k ap viv ak ARFID ka benefisye de divès kalite pwofesyonèl tankou nitrisyonis rejim alimantè ki anrejistre, terapis okipasyonèl, pedyat devlopman, gastroanterolojis, sikològ, sikyat, ak doktè sante adolesan (Caporuscio, 2019).

Ki sa ki Picky Manje?

Manje difisil se ke yo rele tou "manje choosy", "faddy manje", oswa "manje rechiya". Sa a se yon konpòtman komen nan anfans timoun piti epi pa gen okenn sèl definisyon lajman aksepte; sepandan, li anjeneral klase kòm yon pati nan yon spectre nan difikilte manje. Manjè picky gen preferans manje fò epi yo pa vle eseye nouvo manje oswa menm manje sa yo konnen yo; kon sa, yo ka evantyèlman soufri soti nan rezilta negatif ki gen rapò ak sante (Taylor, et al., 2015). Sa ki lakòz gen ladan difikilte manje byen bonè ak entwodiksyon an reta nan manje defonse (Taylor & Emmett, 2018). Anplis, konpòtman sa a ka rive akòz lit pouvwa ant paran ak timoun nan oswa yon ekspresyon de pè oswa lòt santiman negatif (DiGiulio, 2018).

Estrateji pou diminye oswa evite manje serye gen ladan modèl paran, ekspozisyon repete nan manje abitye, epi ki gen eksperyans pozitif repa sosyal (Taylor & Emmett, 2019). Lòt konsèy gen ladan chanje moute meni an, bay opsyon (chwa yo ta dwe toujou an sante), ki enplike timoun yo nan preparasyon an repa, ak separe pwoblèm konpòtman soti nan manje serye (DiGuilio, 2018).

Diferans ant ARFID ak manje serye

Definisyon

ARFID se yon twoub manje oswa manje karakterize pa evite oswa restriksyon nan konsomasyon manje ak klinik siyifikatif echèk ranpli kondisyon pou nitrisyon nan konsomasyon manje nan bouch (DSM-5, 2013). Nan konparezon, manje serye se yon konpòtman komen nan anfans timoun piti, epi li anjeneral klase kòm yon pati nan yon spectre nan difikilte manje. Manjè picky gen preferans manje fò epi yo pa vle eseye nouvo manje oswa menm manje moun ki abitye (Taylor, et al., 2015).

Lòt Regleman

ARFID te deja refere yo kòm Twoub Manje Selektif pandan y ap manje picky ke yo rele tou "manje choosy", "faddy manje", oswa "manje rechiya".

Manje tib oswa sipleman nitrisyonèl

Moun ki gen ARFID ka depann de sipleman nitrisyonèl oswa tib manje pou kapab gen ase nitrisyon. Nan lòt men an, Manjè picky pa anjeneral mande pou sipleman satisfè bezwen kalorik yo epi kenbe kwasans yo.

Fonksyonman Siko-Sosyal

ARFID se yon maladi mantal; moun ki gen kondisyon sa a ka jwenn sitiyasyon sosyal trè difisil akòz manje a ki pral disponib. Epitou, yo ka souvan di ke yo pa grangou e souvan bliye manje. Kòm pou Manjè picky, yo ka anjeneral santi yo grangou epi yo enterese manje sèten kalite manje. Anplis, preferans yo pa ekstrèm ke yo ta santi yo enkyete konsènan evènman sosyal.

Tretman / Estrateji

ARFID mande pou yon apwòch plis entansif akòz defisyans ki make nitrisyonèl, depandans sou sipleman oral nitrisyonèl oswa manje enteral, oswa entèferans siyifikatif ak fonksyone siko-sosyal. Tretman yo gen ladan terapi fanmi ki baze sou, medikaman, ak èd pwofesyonèl nan nitrisyonis rejim alimantè ki anrejistre, terapis okipasyonèl, pedyat devlopman, gastroanterolojis, sikològ, sikyat, ak doktè sante adolesan (Spettigue, 2019; Caporuscio, 2019). Nan lòt men an, estrateji pou diminye oswa evite manje serye gen ladan modèl paran, ekspozisyon repete nan manje abitye, epi ki gen eksperyans pozitif repa sosyal (Taylor & Emmett, 2019). Lòt konsèy gen ladan chanje moute meni an, bay opsyon (chwa yo ta dwe toujou an sante), ki enplike timoun yo nan preparasyon an repa, ak separe pwoblèm konpòtman soti nan manje serye (DiGuilio, 2018).

ARFID vs Picky Manje

Rezime

  • ARFID se yon twoub manje oswa manje karakterize pa evite oswa restriksyon nan konsomasyon manje ak klinik siyifikatif echèk satisfè kondisyon pou nitrisyon nan konsomasyon manje oral.
  • Manje serye se yon konpòtman komen nan anfans timoun piti, epi li anjeneral klase kòm yon pati nan yon spectre nan difikilte manje.
  • Kontrèman ak manje serye, ARFID mande pou yon apwòch pi entansif akòz defisyans ki make nitrisyonèl, depandans sou sipleman oral nitrisyonèl oswa manje enteral, oswa entèferans siyifikatif ak fonksyone siko-sosyal.

Gade plis enfòmasyon sou: ,