Diferenza entre GPA acumulado e GPA global

GPA acumulado vs GPA global

Non hai moita diferenza entre o GPA acumulado e o GPA global. O termo "GPA" significa media. O GPA acumulativo é a media de todas as notas que un estudante obtivo nun semestre ou trimestre. Non obstante, un GPA global pódese definir como unha media de todos os GPA acumulados que un estudante asegurou en todos os semestres e todos os cursos nun termo académico.

As cualificacións pódense definir como unha medida de diferentes niveis de rendemento nunha materia. A maioría dos institutos de posgrao e posgrao de todo o mundo miden o nivel de rendemento dos estudantes dunha materia en particular a través de cualificacións. As cualificacións pódense asignar en letras como A, B, C, D ou F. Estas cualificacións poden interpretarse de xeito diferente. Cada instituto ten unha interpretación diferente dun grao e da súa escala. Aquí tes un exemplo dun dos sistemas de clasificación.

A — Excelente, 4 nunha escala de 4. B — Bo, 3 nunha escala de 4. C — Media, 2 nunha escala de 4. D — Pobre, 1 nunha escala de 4. F — Non satisfactorio / Fracaso , 0 nunha escala de 4.

Nalgúns países estas cualificacións interprétanse como unha serie de marcas. Por exemplo, se un alumno obtén unha nota "A", significa que obtivo máis de 75 puntos sobre 100. Pero esta escala de porcentaxe tamén pode variar dun país a outro.

GPA acumulativo O GPA acumulativo (nota media) pódese definir como a media de todas as notas que un estudante obtivo en todo o semestre ou nos exames parciais. Este cálculo implica todas as materias. Pódese entender facilmente con este exemplo. Nun semestre en particular, un alumno obtén unha nota de "A, A" e "B". Para este estudante en particular, o valor acumulado acumulado será unha media de 4, 4 e 3, que resulta ser 3,67. Aquí supoñemos que a escola mide nunha escala de 4 puntos. Nalgunhas nacións, esta clasificación do rendemento faise nunha escala de 10 puntos.

GPA global O GPA global (nota media) pódese definir como a media de todos os GPA acumulados que un estudante asegurou en todos os cursos na duración académica total. Isto pódese explicar facilmente cun exemplo. Se a puntuación dun estudante dun GPA acumulado en catro trimestres é 4, 4, 3,5, 3,5, o seu valor global será de 3,75.

Resumo:

1. O GPA acumulado é unha nota media dun semestre ou trimestre en particular, mentres que o GPA global é a media de todos os GPA acumulados. 2. O rendemento absoluto dun estudante xúlgase en función do valor global global e non do valor acumulado. 3. O GPA acumulativo é a puntuación que o estudante recibiu do instituto máis recente, mentres que o GPA global tamén inclúe as cualificacións de transferencia. 4. O BPA global calcúlase tendo en conta todas as cualificacións independentemente da institución, mentres que o BAP acumulativo é para un instituto en particular.

5 comentarios

 1. Un GPA acumulativo está relacionado co conxunto dos seus cursos acreditados en varias institucións. Inclúe transferencia e créditos de matrícula dual. Trátase dun GPA institucional que só inclúe créditos obtidos na institución específica.

 2. Como o comentario anteriormente indicado. Un GPA acumulativo é TODO o curso acreditado en todas as institucións ás que asistiu. Este artigo está cheo de información e mentiras enganosas. Nunca volva escribir outro artigo sobre educación Nimisha Kaushik!

 3. Como calculo o meu valor global global

  • En xeral, o GPA sería a nota de todos os teus cursos dividida polo número de todos os cursos realizados. -como como calcularías as medias.

   Pero teña coidado, tamén pode ter un GPA anual. Son dúas cousas diferentes.

  • O GPA global sería a nota de todos os teus cursos dividida polo número de todos os cursos realizados. -como como calcularías as medias.

   Pero teña coidado, tamén pode ter un GPA anual. Son dúas cousas diferentes.

Ver máis sobre: