Diferenza entre patrimonio e cultura

Os dous conceptos poden parecer moi similares a algunhas persoas, xa que a miúdo significan o mesmo, pero son conceptos diferentes empregados nun contexto diferente. O patrimonio refírese á herdanza, o que significa o paso das crenzas, obxectos e cultura dunha xeración a outra, como unha tradición. A cultura é o modo de vida, coñecemento, ideas, costumes, leis e hábitos dun grupo de persoas ou sociedade que aceptan xuntos como os seus valores fundamentais. A cultura son os valores que definen unha sociedade. Ambos os termos adoitan usarse indistintamente, pero o concepto fundamental detrás de ambos é moi diferente. Botemos unha ollada.

Que é o Patrimonio?

O patrimonio é un factor crucial no proceso de formación da identidade e un recurso fundamental para o desenvolvemento humano. O patrimonio non é unha cousa, un sitio, un edificio ou un monumento; estas cousas en si non son patrimonio. De feito, o patrimonio sucede nestas cousas ou sitios ou monumentos. O patrimonio é un proceso cultural, unha transición que participa co presente. O patrimonio significa cousas diferentes para diferentes persoas e por que non. Para un individuo, o patrimonio significa o paso de cultura, tradicións, valores e cousas de xeracións anteriores. O patrimonio non se refire só aos obxectos; é o sentido único da identidade familiar do individuo, os valores, as tradicións e calquera cousa de valor. O patrimonio mira ao pasado, pero é algo que se transmite ao presente como tradición para un propósito específico.

Cales son exemplos de patrimonio?

O patrimonio pode ser obxectos físicos e lugares como bens mobles como obras de arte, obxectos científicos ou tecnolóxicos, pinturas, esculturas, manuscritos, moedas ou calquera cousa que poida transmitirse fisicamente de xeración en xeración. Ademais dos obxectos móbiles, tamén hai cousas intanxibles como a linguaxe, as tradicións, a cultura, as artes escénicas, os rituais, o comportamento social que pode formar parte dunha herdanza. O noso patrimonio é unha pista do noso pasado e de como, como sociedade, evolucionamos ao longo do tempo.

Que é a Cultura?

A cultura é a práctica da vida cotiá dun determinado grupo de persoas, as características que as definen: características como a linguaxe, o comportamento, a relixión, a cociña, a música e as artes, os hábitos sociais, as crenzas, os valores e todo o que retrata o seu modo de vida. Unha cultura está asociada a unha comunidade particular e, polo tanto, ten unha dimensión social. A cultura é o coñecemento pragmático compartido que inclúe tanto o noso comportamento como o coñecemento conceptual. Non obstante, o termo cultura é variado na súa definición como tal, non pode limitarse a unha soa explicación. A cultura pode describirse como unha suma total de crenzas humanas colectivas cun sistema estruturado específico dunha nación ou dun período de tempo.

Digamos que vives nunha cidade onde hai estradas, escolas, parques, museos, hospitais, comisarías e moito máis. Pero todas as outras cidades tamén teñen estes. Entón, que fai que a túa cidade sexa tan diferente a outras cidades? Unha próspera escena artística, lugares santos, sitios patrimoniais, arquitectura única, lugares históricos, costumes, festivais e ao aire libre. Estas son as cousas que definen a túa cidade e estas cousas considéranse parte dunha cultura: os aspectos da vida que nos gusta e consideras tan valioso no seu conxunto.

O patrimonio é unha cultura?

Ben, o patrimonio refírese aos aspectos da cultura que se herdan da xeración pasada á xeración actual e é importante preservar o patrimonio para as futuras xeracións. O patrimonio é unha expresión de formas de vida transmitidas de xeración en xeración por un determinado grupo de persoas ou unha sociedade. A cultura é o coñecemento pragmático compartido que inclúe tanto o noso comportamento como o coñecemento conceptual. Son as ideas, costumes, crenzas e comportamentos sociais os que nos diferencian.

Que diferenza hai entre cultura e etnia?

A etnicidade é un sistema de clasificación que identifica a un grupo de persoas en función dos seus atributos compartidos. A cultura é un criterio de clasificación que distingue a un grupo doutro. A etnicidade é como unha identidade, un marcador que se usa para categorizar grupos de persoas en función da súa raza, nacionalidade, grupo cultural, idioma, costumes, crenzas, etc. A cultura é como un código de conduta para un determinado grupo social.

Diferenza entre Patrimonio e Cultura

Significado de Patrimonio e Cultura

- A cultura pódese describir como unha suma total de crenzas humanas colectivas cun sistema estruturado específico dunha nación ou dun período de tempo. Son as características e o comportamento sociais compartidos, as crenzas, a relixión, a cociña, a música e as artes, a linguaxe, etc. para un grupo particular de persoas o que os distingue. O patrimonio, por outra banda, é unha expresión de formas de vida transmitidas de xeración en xeración por un grupo particular de persoas ou unha sociedade. Refírese ás cousas que herda, mentres que a cultura son os trazos característicos que describen unha sociedade.

Exemplo de Patrimonio e Cultura

- O patrimonio refírese ás cousas que se transmiten de xeración en xeración e que inclúen costumes, tradicións, crenzas, valores, cultura, artes escénicas, rituais e comportamento social. A cultura é o carácter distintivo dun grupo de persoas baseado en varios elementos como leis, vestimenta, arquitectura, linguaxe, festivais, cerimonias, comida, normas sociais, etc. Todos estes exemplos significan símbolos e crenzas compartidas.

Patrimonio contra cultura: gráfico de comparación

Resumo

O patrimonio refírese aos aspectos da cultura que se herdan de xeración en xeración; do pasado ao presente e ao futuro, mentres que a cultura é o coñecemento pragmático compartido que inclúe os nosos coñecementos de comportamento e conceptuais. A cultura son as ideas, costumes, crenzas e comportamentos sociais que nos diferencian. A cultura é un conxunto de patróns identificables dentro dun grupo social ou dunha comunidade e das estruturas simbólicas que son a encarnación desa cultura, como o comportamento social, crenzas, costumes, crenzas e tradicións.

Últimas mensaxes de Sagar Khillar ( ver todo )

Ver máis sobre: ,