Diferenza entre Gambit e Gamble

Os termos empregados nos xogos ás veces poden parecer similares ou usarse incorrectamente en lugar doutras palabras. Por exemplo, os termos gambit e gamble úsanse ás veces como sinónimos. Non obstante, estes dous teñen significados diferentes. Neste artigo expuxemos a diferenza entre estes dous termos.

Que é Gambit?

Derivado do nome italiano gambetto , trátase dunha abertura de xadrez pola que un xogador deixa material para acadar o dominio posicional. Gambit tamén se usa para detallar tácticas empregadas por empresarios ou políticos nas súas loitas con outros grupos rivais nos seus campos.

Entre os exemplos de Gambit inclúense Gambito de rei, Gambito de Evans, Gambito de Letonia, Gambito de Englund e Contragambito de Greco. Unha oferta feita por un gambito ao opoñente pode ser aceptada ou rexeitada.

Un gambito debe ser san. Isto vén determinado pola capacidade de obter suficientes concesións do adversario. Os criterios empregados para determinar se un gambito é sólido inclúen:

  • A produción de actividades diferenciais
  • Gaña de tempo
  • A produción de debilidades posicionais

Que é Gamble?

O xogo é o acto de participar en actividades de risco con algo de valor co obxectivo de conseguir algo. Pode que non sempre sexa así, xa que na maioría das veces o xogo produce perdas. Isto pode ser desde cartos, coches e incluso propiedades. O resultado do xogo é instantáneo. Como tal, o gañador ou o perdedor determínase ao instante despois dunha aposta ou xogo.

No pasado recente, o xogo converteuse nun grave problema a nivel mundial debido á adicción ao xogo. A industria está agora regulada por placas de control de xogos, especialmente debido á afluencia de sitios de xogos en liña. Aínda que se trata dunha actividade comercial legal, a necesidade de regulación é primordial.

Semellanzas entre Gambit e Gamble

  • Ambos implican unha especie de xogo

Diferenzas entre Gambit e Gamble

Definición

Gambit refírese a unha abertura de xadrez pola que un xogador deixa material para acadar o dominio posicional. Por outra banda, o xogo ao que se refire é o feito de participar en actividades de risco con algo de valor para conseguir algo.

Gambit vs. Gamble: táboa de comparación

Resumo de Gambit vs. Gamble

Gambit refírese a unha abertura de xadrez pola que un xogador deixa material para acadar o dominio posicional. Por outra banda, o xogo ao que se refire é o feito de participar en actividades de risco con algo de valor para conseguir algo.

Últimas mensaxes de Tabitha Njogu ( ver todo )

Ver máis sobre: ,