Diferenza entre MOU e Contrato

É posible que atopases varios tipos de acordos ou incluso asinases algúns no traballo, mentres alugabas un apartamento ou incluso por negocios. Non se pode ignorar a importancia de asinar acordos legalmente vinculantes. Os acordos non só garanten que se cumpran os termos e condicións descritos nun documento, senón que tamén se poden impoñer legalmente. Os termos Memorando de entendemento (MOU) e contratos úsanse a miúdo indistintamente. Non obstante, os dous teñen diferenzas.

Que é o memorando de entendemento?

Este é un documento que mostra que dúas partes acordaron cooperar para acadar un obxectivo. O propósito do memorandum de entendemento é demostrar que as dúas partes teñen un entendemento mutuo por escrito.

Son fantásticos para iniciar unha asociación formal e recoñecida con outras partes. Tamén conteñen pouca obriga e adoitan ser xerais ou específicos segundo sexa necesario.

Principalmente, as partes implicadas nun memorando de entendemento non teñen intención de ter un acordo legalmente aplicable. Polo tanto, estes documentos adoitan non conter termos legalmente vinculantes.

Se unha das partes non cumpre unha obriga segundo o estipulado no memorando de entendemento, a outra parte non pode facer cumprir legalmente o acordo.

Que é un contrato?

Trátase dun acordo mutuo onde dúas ou máis partes consenten un acordo legalmente vinculante. Un contrato só pode ser legalmente vinculante cando dúas partes celebraron un acordo legalmente vinculante.

O propósito dun contrato é documentar as obrigas de ambas as partes, distribuír e minimizar o risco se unha das partes non cumpre coas condicións do contrato.

Para que un contrato sexa legalmente vinculante, debe telo;

  • Unha oferta
  • Aceptación
  • Debe facerse coa vontade de crear unha relación xurídica
  • Debe ter a consideración de ambas as partes

Se unha das partes non cumpre as condicións do contrato, a outra pode facela cumprir legalmente.

Semellanzas entre MOU e Contrato

  • Ambos teñen unha oferta que debe ser aceptada
  • Deben ter dúas ou máis festas
  • As partes implicadas teñen que poñerse de acordo sobre o mesmo

Diferenzas entre MOU e Contrato

Definición

O MOU é un documento que mostra que dúas partes acordaron cooperar para acadar un obxectivo. Por outra banda, un contrato é un acordo mutuo onde dúas ou máis partes consenten un acordo legalmente vinculante.

Aplicabilidade

Aínda que un MOU non é un acordo legalmente executable, un contrato é un acordo legalmente executable.

Obxectivo

Un memorando de entendemento pretende demostrar que as dúas partes teñen un entendemento mutuo por escrito. Por outra banda, un contrato ten como obxectivo documentar as obrigas de ambas as partes, distribuír e minimizar o risco se unha das partes non cumpre coas condicións do contrato.

MOU vs. Contrato: táboa de comparación

Resumo do MOU vs. Contrato

O memorando de entendemento é un documento que mostra que dúas partes acordaron cooperar para acadar un obxectivo. Non é de aplicación legal e pretende demostrar que as dúas partes teñen un entendemento mutuo por escrito. Por outra banda, un contrato é un acordo mutuo onde dúas ou máis partes consenten un acordo legalmente vinculante. É legalmente vinculante e ten como obxectivo documentar as obrigas de ambas as partes, distribuír e minimizar o risco se unha das partes non cumpre coas condicións do contrato.

Últimas mensaxes de Tabitha Njogu ( ver todo )

Ver máis sobre: ,