Diferenzas entre unha fórmula molecular e estrutural

Fórmula molecular vs estrutural

Quizais durante a túa clase de química tiveches dor de cabeza con fórmulas moleculares e estruturais. Mesmo eu atopara o mesmo problema. Para comezar, as fórmulas moleculares e estruturais son algo difíciles de entender, especialmente se non che interesan. Neste artigo, permítanos unha actualización rápida. Siga a ler para descubrir que son as fórmulas moleculares e estruturais e as súas diferenzas entre si.

As fórmulas moleculares e estruturais tratan de átomos e moléculas. Todos sabemos que as moléculas fórmanse cando os átomos se combinan por completo. Os átomos combínanse a través de enlaces iónicos ou covalentes. Aínda que os átomos se combinan, non significa que as moléculas estean compostas polo mesmo tipo de átomos. Para expresar en que consiste unha molécula particular, empregamos as fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais.

Unha fórmula molecular é un dos xeitos máis sinxelos de expresar a escritura de moléculas complexas. Cunha fórmula molecular, pode especificar o número real de átomos de cada elemento nunha molécula. Nun elemento particular, contén un ou máis símbolos de letras que son moi útiles para determinar ese elemento en particular. Ao escribir a fórmula molecular, tes que escribir os símbolos de todos os elementos que se conteñen nunha molécula. E á dereita de cada elemento, indicarás cantos átomos de cada elemento están presentes.

Por exemplo, temos unha molécula de glicosa. A súa fórmula molecular é C6H12O6. Esta fórmula molecular significa que a glicosa ten 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidróxeno e 6 átomos de osíxeno. "C" é o símbolo de "carbono". "H" é o símbolo de "hidróxeno". "O" é o símbolo de "osíxeno". Cal é entón a fórmula molecular da molécula de auga ? Unha molécula de auga ten 2 átomos de hidróxeno e 1 átomo de osíxeno. Iso sería H2O. Cando só hai un átomo dun elemento concreto, o número "1" non precisa escribirse na fórmula molecular.

Construír a fórmula molecular parece bastante doado. Sempre que saiba o símbolo de cada elemento e cantos átomos hai nunha molécula concreta, nunca se equivocará. Aínda que xa sabemos o número de átomos de cada elemento nunha molécula particular, a fórmula molecular non é suficiente para definir como se organizan os átomos nunha molécula. Non sabemos se os átomos están unidos entre si. Con iso, as fórmulas estruturais axúdannos.

Como o seu nome indica, unha fórmula estrutural mostra a estrutura de como se constrúen os átomos e as moléculas. Non é coma un simple esbozo para visualizar a imaxe dunha molécula. Unha fórmula estrutural tamén indica onde e como se coloca cada átomo. Para crear a fórmula estrutural, tamén cómpre coñecer o símbolo de cada elemento. Os átomos de cada elemento están representados polos seus símbolos. Os símbolos son entón conectados por liñas. Estas liñas son os enlaces de cada átomo. Ás veces hai moléculas co mesmo número de átomos en cada elemento. Para distinguilos, a fórmula estrutural é a mellor forma de determinala.

Resumo:

  1. As fórmulas moleculares e estruturais tratan de átomos e moléculas.

  2. Para expresar en que consiste unha molécula particular, empregamos as fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais.

  3. Cunha fórmula molecular, pode especificar o número real de átomos de cada elemento nunha molécula.

  4. Ao escribir a fórmula molecular, tes que escribir os símbolos de todos os elementos que se conteñen nunha molécula.

  5. Unha fórmula estrutural mostra a estrutura de como se constrúen os átomos e as moléculas. É como un simple esbozo para visualizar a imaxe dunha molécula.

Últimas mensaxes de Celine ( ver todo )

Ver máis sobre: , , , ,