Diferenza entre Amígdala e Hipocampo

A amígdala é unha rexión do cerebro que se ocupa das funcións de motivación e emoción. O hipocampo é unha área do cerebro que funciona na creación dalgúns tipos de memoria, está implicada na aprendizaxe e na provocación de certos comportamentos relacionados coas respostas emocionais.

Que é Amígdala?

Definición de amígdala:

A amígdala é unha rexión do cerebro que está implicada nas funcións de motivación e emoción.

Estrutura da amígdala:

A amígdala consiste nun par de estruturas, cada unha delas con forma de améndoa; estas dúas estruturas atópanse no lado medio do lóbulo temporal do cerebro. Cada par que compón a amígdala consta de tres núcleos. Os núcleos son un grupo de células nerviosas específicas (neuronas) que traballan xuntas; na amígdala estes tres son: grupos centromediais, corticais e basolaterais. A amígdala forma parte do sistema límbico do cerebro, que consiste en varias estruturas que tratan diversos aspectos da memoria e da emoción.

Función da amígdala:

A amígdala xoga un papel importante na emoción e é importante en comportamentos emocionais como a socialización e a ansiedade. Tamén se comprobou que a amígdala funciona nun comportamento relacionado con recibir unha recompensa fronte a evitar o castigo. A amígdala ás veces funciona en sinerxía co hipocampo para provocar comportamentos emocionais, especialmente cando se trata de respostas relacionadas coa ansiedade e a depresión.

Que é Hipocampo?

Definición de hipocampo:

O hipocampo é unha parte do cerebro que funciona na creación dalgúns tipos de memoria, axuda na aprendizaxe e provoca certos comportamentos relacionados coas respostas emocionais.

Estrutura do hipocampo:

O hipocampo pódese dividir en tres rexións, a ventral, a dorsal e a intermedia. O hipocampo tamén se atopa na rexión media do lóbulo temporal pero ten unha forma de cabalo de mar diferente da da amígdala. Como a amígdala, forma parte do sistema límbico pero ten unha forma e función diferentes. A situación similar á amígdala pode levar á confusión do hipocampo coa amígdala.

Función do hipocampo:

Unha función do hipocampo é a memoria do entorno e do espazo, así como a memoria de feitos e feitos. O hipocampo é, polo tanto, moi importante na capacidade de aprender e lembrar. Non obstante, aínda que o hipocampo está involucrado na creación de memorias, non é o sitio onde se almacenan e o hipocampo tampouco está involucrado na formación de todo tipo de recordos. A memoria espacial e a memoria declarativa non son as únicas funcións do hipocampo; tamén se cre que interactúa con certas partes da amígdala cando se trata de ansiedade e depresión. De feito, a parte basolateral da amígdala interactúa coa parte ventral do hipocampo.

Diferenza entre Amígdala e Hipocampo?

Definición

A amígdala é unha parte do cerebro que está implicada en emocións e motivación. O hipocampo é unha rexión do cerebro que funciona na creación dalgúns tipos de memoria, e é importante na aprendizaxe e en certas respostas emocionais.

Localización

A amígdala ocorre como dúas áreas que se atopan na parte media dos lóbulos temporais do cerebro fronte ao hipocampo. O hipocampo ocorre como dúas áreas que se atopan na parte media dos lóbulos temporais detrás da amígdala.

Forma da estrutura

A amígdala ten a forma dunha améndoa. O hipocampo ten a forma dun cabalo de mar.

Divisións anatómicas

As tres divisións da amígdala son os núcleos centromediais, os núcleos corticais e os núcleos basolaterais. As tres divisións do hipocampo son rexións ventral, dorsal e intermedia.

Recibe estímulos de

A amígdala recibe estímulos ou entrada do hipocampo e da cortiza prefrontal. O hipocampo recibe estímulos ou entrada da amígdala e do hipotálamo.

Función

A emoción, como a agresión e o medo, e os comportamentos ligados a recompensas e castigos, son funcións da amígdala. As funcións do hipocampo inclúen a memoria de feitos e sucesos, así como a memoria espacial; polo tanto, tamén é importante na aprendizaxe e provoca certos comportamentos ligados a respostas emocionais.

Táboa que compara Amígdala e Hipocampo

Resumo de Amygdala vs. Hipocampo

  • A amígdala e o hipocampo son estruturas do cerebro que poden interactuar ás veces e atópanse na rexión media do lóbulo temporal.
  • A estreita conexión entre o hipocampo e a amígdala tanto pola súa estrutura como pola súa función pode facilitar a confusión dos dous e ás veces traballan xuntos como parte do sistema límbico.
  • A amígdala ten forma de améndoa e está máis implicada nas emocións mentres que o hipocampo ten forma de cabaliño de mar e funciona en certos tipos de memoria e aprendizaxe.
  • O hipocampo está relacionado coa amígdala porque certas emocións como a resposta á ansiedade e tamén á depresión mostran unha conexión entre ambas as estruturas.

Últimas mensaxes do Dr. Rae Osborn ( ver todo )

Ver máis sobre: ,