Diferenza entre modelo físico, modelo matemático e mundo real

En xeral, o estudo teórico e científico dun obxecto, un sistema ou calquera cousa de interese céntrase en torno a un modelo, é dicir, algo que imita as características relevantes do obxecto que se está a usar para o estudo. Un modelo é unha representación física dun obxecto de interese que mostra como se ve e como funciona. A miúdo é unha representación en miniatura do obxecto en estudo. Por exemplo, cando dicimos un modelo a escala do campo deportivo ou un modelo en miniatura do edificio ou dun coche, non nos referimos á estrutura ou ao obxecto real; só nos referimos a un modelo do obxecto ou estrutura real. Esta é a forma en que se desenvolve a ciencia. Un modelo represéntase a miúdo como unha representación matemática do obxecto ou sistema ou proceso. Entón, en que se diferencia un modelo matemático dun modelo físico e como se comparan os dous no contexto do mundo real? Botemos unha ollada.

Que é o modelo físico?

Un modelo físico chámase simplemente modelo pero difiere dun modelo conceptual. Un modelo físico é unha representación física do sistema modelado, unha versión en miniatura do obxecto que se usa para estudar o bo desempeño do mundo real. Un modelo físico é un modelo a escala do obxecto en estudo que pode ser pequeno ou grande e é unha réplica exacta do deseño orixinal pero máis pequeno e as súas características físicas aseméllanse ás características físicas do obxecto ou sistema orixinal. Aínda que os modelos físicos poden non parecer moito ou, nalgúns casos, a miúdo non son similares, son suficientemente reais e fiables se se fan con coidado e se usan correctamente. A mellor característica dos modelos físicos é que podemos velos, tocalos e sentilos. E cando os poñemos a proba aplicando algúns dos problemas do mundo real, podemos esperar que se poidan ver os mesmos efectos nos deseños ou obxectos orixinais.

Que é o modelo matemático?

Un modelo matemático é un modelo abstracto que imita a realidade empregando a linguaxe das matemáticas. Un modelo sen modificador é un modelo matemático. A diferenza dun modelo físico, un modelo matemático é unha representación de símbolos e lóxicas no canto de características físicas. Os símbolos empregados poden ser unha linguaxe ou unha notación matemática. Un modelo imita parte da realidade e axúdanos a resolver problemas. No contexto do modelo matemático, non está mal pensar nun sistema ou obxecto en termos xerais. Calquera obxecto pode servir como sistema e se temos algún problema relacionado con ese obxecto, pódese resolver usando as matemáticas. Entón, cando queremos pensar nun sistema en termos matemáticos, referímonos ao modelo matemático do sistema. O modelado matemático é simplemente o mellor que se pode facer cando se trata de problemas de enxeñaría ou científicos.

Que é o mundo real?

O mundo real é o estado das cousas como existen no mundo real no que vivimos, en oposición ao reino simulado, abstracto ou teórico. Cando dicimos mundo real, referímonos ao mundo en xeral como se experimentásemos as cousas en tempo real. Cando dicimos que os modelos físicos son unha simulación do mundo real, queremos dicir realidade máis que unha idea: construción real, outeiros reais, vehículos en movemento, etc. Os modelos son aproximadamente equivalentes ao mundo real e por moi bos que sexan, é case imposible replicar todas as características do mundo real. Un mundo real é moi diferente do mundo modelo no sentido de que o mundo real se refire aos acontecementos na súa actualidade mentres que un mundo modelo é só unha construción humana para comprender mellor os sistemas do mundo real.

Diferenza entre modelo físico, modelo matemático e mundo real

Representación

- Un modelo físico é un modelo a escala do obxecto de interese que é unha réplica exacta do modelo do mundo real creado para simplificar a súa comprensión do aspecto e do rendemento do produto no mundo real. Os modelos físicos son representación física da realidade. Un modelo matemático, por outra banda, é unha representación de símbolos e lóxicos no canto de características físicas. É un modelo abstracto que imita a realidade empregando a linguaxe das matemáticas. O mundo real é o estado das cousas na súa actualidade fronte ao mundo simulado ou modelado.

Propiedades

- Os modelos físicos son suficientemente reais e fiables se se fan con coidado e se usan correctamente. Poden ser pequenas ou grandes copias físicas do obxecto de interese. A mellor característica dos modelos físicos é que podemos velos, tocalos e sentilos. Os modelos matemáticos son construcións matemáticas abstractas e simplificadas relacionadas cunha parte da realidade e están deseñadas para un propósito específico. Os modelos matemáticos son estimacións aproximadas dos sistemas do mundo real que a miúdo non son precisos e os datos non están dispoñibles todo o tempo. O mundo real significa a realidade e as cousas que estamos vendo e experimentando nun momento dado. No mundo real, temos identidades e interaccións físicas reais.

Modelo físico vs. Modelo matemático vs. Mundo real: gráfico de comparación

Resumo

En poucas palabras, a distinción moi clara entre o mundo real e o mundo modelado é o concepto de forma física e realidade. En calquera dos modelos físicos ou matemáticos, non tes interacción física; son mera representación do mundo real en construción física ou en termos matemáticos. Un modelo físico simplemente refírese a un modelo de obxecto de interese deseñado de xeito que as súas características coincidan cos atributos físicos do modelo. Un modelo matemático é unha construción matemática simplificada relacionada cunha parte da realidade. Un mundo real é o mundo no seu estado existente, na súa totalidade e temos identidades reais e interaccións físicas no mundo real.

Últimas mensaxes de Sagar Khillar ( ver todo )

Ver máis sobre: ,