Diferenza entre a secuenciación de xenoma enteiro e o microarray

A secuenciación de ADN é a determinación da disposición dos bloques de construción químicos chamados "nucleobases" ao longo da cadea de moléculas de ADN. Esta descodificación de secuencias xenéticas mostra aos científicos a información xenética codificada nun determinado segmento de ADN. Na dobre hélice do ADN, cada unha das bases químicas únese sempre do mesmo xeito, formando "pares de bases". A adenina (A) únese sempre á timina (T) e a citosina (C) únese sempre á guanina (G). Este emparellamento subxace no mecanismo polo cal se copian as moléculas de ADN durante a división celular. O emparellamento é a base dos métodos empregados para a secuenciación do ADN. Existen diferentes técnicas de secuenciación, usadas para diferentes fins.

A capacidade do ADN para codificar información xenética é enorme: o número posible de configuracións dunha cadea de ADN que consiste en n nucleótidos é de 4 n . Dependendo dos propósitos da análise pode ser necesario revelar todo o xenoma dun individuo ou identificarse só se están presentes certos xenes. O proceso polo que se determina a secuencia completa de ADN dun xenoma chámase secuenciación do xenoma completo. O proceso de detección da expresión xénica de certos xenes predefinidos mediante diapositivas de microscopio con certas secuencias de ADN ou xenes situados en posicións definidas chámase microarray.

Que é a secuenciación de xenoma enteiro?

A secuenciación do xenoma enteiro é o proceso polo cal se determina simultaneamente a secuencia completa de ADN do xenoma humano, animal, vexetal, bacteriano ou viral. A través da secuenciación do xenoma completo lese toda a información hereditaria dun organismo vivo. O resultado é unha lista coa secuencia de nucleótidos en bruto do conxunto haploide de cromosomas. A secuenciación do xenoma enteiro é unha poderosa ferramenta para diagnosticar enfermidades xenéticas raras. Non obstante, para comprender o significado médico ou biolóxico da información obtida, é necesaria unha análise adicional.

En 2003 o xenoma humano foi completamente descifrado por primeira vez nun programa internacional de investigación lanzado en 1990 chamado Human Genome Project (HGP). O xenoma humano contén aproximadamente 3.000 millóns de pares de bases e é o conxunto completo de "instrucións" de codificación para a creación e reprodución de cada organismo. A secuenciación do xenoma enteiro xera unha enorme cantidade de datos e precisa unha capacidade de almacenamento e unha potencia de computación relevantes.

Que é Microarray?

Microarray é tecnoloxía de laboratorio para a detección da expresión xénica, unha peculiar biblioteca de mostras de ácido nucleico sintético inmobilizado, dispostas espacialmente sobre unha base sólida. Emprega unha lámina de microscopio con certas secuencias de ADN ou xenes situados en posicións definidas. Usando a hibridación para secuencias complementarias, esta tecnoloxía axuda a perfilar e estudar simultaneamente o transcriptoma (é dicir, o conxunto de todas as moléculas de ARN expresadas nunha célula).

A tecnoloxía de microarrays de ADN desenvolveuse a mediados dos anos noventa. A base desta tecnoloxía é a hibridación entre o ADNc transcrito tras unha mostra de célula a unha diapositiva cunha sonda de ADN complementaria conectada.

Inicialmente, os microarrays consistían en papel de filtro con ADNc inmobilizados. Dende 1995 consisten en sondas sintéticas curtas unidas en puntos específicamente designados na base sólida (silicio ou vidro).

Os microarrays de ADN úsanse no diagnóstico de enfermidades para a detección de certos xenes relevantes para a enfermidade ou os seus biomarcadores. Tamén se usan para a análise de mutacións, a detección de anomalías cromosómicas, o cribado de polimorfismos dun só nucleótido e a determinación da modificación posttraducional.

O principio principal detrás deste método é a capacidade das secuencias de ADN para emparellarse con outras complementarias mediante enlaces de hidróxeno. O elevado número de pares de bases complementarios garante un forte enlace. As secuencias unidas non específicamente lávanse mentres as fortemente unidas permanecen unidas ao microarray.

Diferenza entre a secuenciación de xenoma enteiro e o microarray

Definición

Secuenciación do xenoma enteiro : a secuenciación do xenoma enteiro é un proceso de determinación da secuencia completa de ADN do xenoma humano, animal, vexetal, bacteriano ou viral.

Microarray: o proceso de detección da expresión xénica de xenes predefinidos mediante diapositivas de microscopio con certas secuencias de ADN ou xenes situados en posicións definidas chámase microarray.

Principio

Secuenciación do xenoma enteiro : a secuenciación do xenoma enteiro é unha técnica baseada na secuenciación.  

Microarray: Microarray é unha técnica baseada na hibridación.  

Resultados

Secuenciación de xenoma enteiro: a secuenciación de todo o xenenoma identifica todas as secuencias dun xenoma.  

Microarray: Microarray identifica a presenza de secuencias predefinidas.

Prezo

Secuenciación do xenoma enteiro : a secuenciación do xenoma enteiro é máis cara en comparación co microarray.

Microarray: o microarray é máis barato que a secuenciación do xenoma enteiro.

Potencia de computación

Secuenciación de xenoma enteiro : a secuenciación de xenoma enteiro xera unha enorme cantidade de datos e precisa unha capacidade de almacenamento e unha potencia de computación relevantes.

Microarray: Microarray define a presenza / ausencia de secuencias predefinidas e non require unha capacidade de almacenamento significativa e potencia de computación.

Diferenza entre a secuenciación do xenoma enteiro e o microarray

Resumo:

  • Cada molécula de ADN é un cromosoma separado empaquetado e chámase xenoma a toda a información xenética contida no conxunto haploide de cromosomas de cada organismo.
  • Dependendo dos propósitos da análise pode ser necesario revelar todo o xenoma dun individuo ou identificarse só se están presentes certos xenes.
  • O proceso polo que se determina a secuencia completa de ADN dun xenoma chámase secuenciación do xenoma completo.
  • O proceso de detección da expresión xénica de xenes predefinidos mediante diapositivas de microscopio con certas secuencias de ADN ou xenes situados en posicións definidas chámase microarray.
  • A secuenciación do xenoma enteiro é unha técnica baseada na secuenciación, mentres que o microarray é unha técnica baseada na hibridación.
  • A secuenciación de xenoma enteiro identifica todas as secuencias dun xenoma, mentres que o microarray identifica a presenza dun conxunto de secuencias predefinido.
  • A secuenciación do xenoma enteiro é máis cara que o microarray.
  • A secuenciación do xenoma enteiro xera unha enorme cantidade de datos e precisa unha capacidade de almacenamento e unha potencia de computación relevantes. Microarray define a presenza / ausencia de secuencias predefinidas e non require capacidade de almacenamento e potencia de computación significativas.

Últimas mensaxes do Dr. Mariam Bozhilova Instituto de Investigación Forestal, BAS ( ver todo )

Ver máis sobre: ,