Diferenza entre QoS e CoS

Nas redes actuais, é común atopar redes orientadas a paquetes nas que diferentes tipos de tráfico como voz, vídeo e Internet comparten a mesma infraestrutura e os mesmos recursos de rede. Estas redes funcionan ben se hai CPU, ancho de banda e memoria suficiente para manexar todos os paquetes que atravesan a rede cando chegan. Pero, rara vez é o caso nestes días. A disputa baseada no usuario prodúcese cando os paquetes de diferentes usuarios, departamentos ou incluso grupos intentan empregar os mesmos recursos de rede. Para evitar a contención, os paquetes deben tratarse con inxustiza xestionada. Aquí é onde aparece QoS. QoS implica que todos os paquetes non son iguais, polo que permite que determinados tipos de tráfico teñan maior prioridade en comparación con outros tráficos. Non obstante, o termo QoS úsase a miúdo indistintamente con outro termo similar CoS.

Que é a calidade do servizo (QoS)?

A calidade do servizo ou QoS no contexto dos servizos de rede refírese ao conxunto de tecnoloxías empregadas para xestionar os recursos da rede asignando a aplicación de diferentes comportamentos de rede a diferentes tipos de tráfico. QoS trata de configurar o tráfico e priorizar o tráfico. Especifica regras sobre o tráfico que ten prioridade na súa rede. O concepto de QoS é un pouco complexo porque é estruturalmente diferente doutros conceptos que se atopan no mundo da rede. QoS non é un servizo ou produto autónomo, senón un concepto que permite a asignación de recursos de rede para aplicacións ou tráfico importantes. Permite á rede incluír un sistema de "inxustiza xestionada". Este concepto de inxustiza aplícase igualmente ao tráfico para o que se deben manter niveis máis altos de prioridade e ao tráfico non desexable na rede. QoS defínese como a medida da dispoñibilidade do servizo e da calidade de transmisión dun sistema.

Que é a clase de servizo (CoS)?

A clase de servizo ou CoS é un xeito de xestionar diferentes tipos de tráfico nunha rede dividindo tipos de tráfico similares por clases. CoS úsase ás veces para referirse ás capacidades de QoS de capa 2 proporcionadas por Ethernet ou ATM. Non obstante, o termo úsase puramente no contexto da clasificación do tráfico como un conxunto de fluxos de tráfico que terán aplicacións comúns. Por iso, o termo CoS úsase para referirse á clasificación dun fluxo de tráfico agregado nunha serie de clases constituíntes, onde se aplican diferentes accións a cada clase individual de servizo. Prioriza o tráfico asignando diferentes niveis de prioridade a diferentes grupos. Por exemplo, pode dar máis prioridade ao tráfico de voz sobre outros como o correo electrónico ou o tráfico HTTP. Isto permite aos xestores de rede refinar as conexións para satisfacer as necesidades específicas da aplicación. O papel de CoS inclúe operacións como a cola por VC, a programación da taxa por VC, a cola de saída e a cola de QoS múltiple.

Diferenza entre QoS e CoS

Significado

  - QoS, abreviatura de Calidade do servizo, no contexto da rede refírese a un conxunto de tecnoloxías empregadas para xestionar os recursos da rede asignando a aplicación de diferentes comportamentos de rede a diferentes tipos de tráfico. Xestiona o tráfico nunha rede co fin de reducir a perda de paquetes, a latencia e a fluctuación na rede. CoS, abreviatura de Clase de servizo é un xeito de xestionar diferentes tipos de tráfico nunha rede dividindo tipos de tráfico similares por clases. CoS prioriza o tráfico asignando diferentes niveis de prioridade a diferentes grupos mentres que QoS manipula o tráfico segundo estes niveis de prioridade establecidos.

Concepto

- QoS defínese como a medida da dispoñibilidade do servizo e da calidade de transmisión dun sistema. QoS non é un servizo ou produto autónomo, senón un concepto que permite a asignación de recursos de rede para aplicacións ou tráfico importantes. QoS trata de configurar o tráfico e priorizar o tráfico. CoS, por outra banda, define niveis de prioridade e é utilizado polo QoS para diferenciar e supervisar o tráfico de rede. Cando se produce unha conxestión e retraso na rede, hai que priorizar algúns paquetes de datos para evitar a perda de datos. CoS define os protocolos para xestionar varios perfís de tráfico dividindo tipos de tráfico similares en clases e aplicando diferentes niveis de prioridade a cada clase.

Propósito

- O propósito fundamental de QoS é determinar a que tráfico se debe ter prioridade sobre outros e acceder á ligazón. Permite que determinados tipos de tráfico teñan maior prioridade en comparación con outros tráficos. Unha vez clasificado o tráfico, pódese enviar primeiro o tráfico con maior prioridade, mentres que o tráfico con menor prioridade vai nunha cola. CoS permite aos xestores de rede refinar as conexións para satisfacer as necesidades específicas da aplicación. O papel de CoS inclúe operacións como a cola por VC, a programación da taxa por VC, a cola de saída e a cola de QoS múltiple.

QoS vs. CoS: gráfico de comparación

Resumo

QoS refírese a todas as ferramentas que garanten que as aplicacións de alta prioridade que requiren datos en tempo real obteñan suficiente ancho de banda e preferencia sobre outras aplicacións de baixa prioridade. As redes sen QoS descríbense como redes de mellor esforzo, que tratan a todos os paquetes como igualmente importantes. Non obstante, para obter os niveis axeitados de servizo a partir de recursos de rede a miúdo escasos, hai que aplicar o concepto fundamental de QoS: suxire que non todos os paquetes son iguais. O papel de QoS é permitir a aplicación de diferentes comportamentos de rede a diferentes tipos de tráfico. CoS é un xeito de xestionar diferentes tipos de tráfico nunha rede dividindo tipos similares de tráfico por clases.

Últimas mensaxes de Sagar Khillar ( ver todo )

Ver máis sobre: ,